Forum Sołtysów Powiatu Leszczyńskiego

Forum Sołtysów Powiatu Leszczyńskiego

W Nowej Wsi odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Leszczyńskiego z udziałem przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk i przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego Jana Szkudlarczyka. Zjazd sołtysów otworzył starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.


Przewodnicząca Sejmiku Zofia Szalczyk zachęcała sołectwa i gminy do składania wniosków o dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Mówiła, że  od wielu lat, przy wykorzystywaniu dostępnych pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej, obszary wiejskie bardzo się zmieniają, co  jest  zasługą mieszkańców, sołtysów,  wspieranych przez władze samorządów lokalnych oraz samorządu Wielkopolski.

Poinformowała sołtysów o różnych konkursach organizowanych co roku dla gmin i  organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich. Zakres tematyczny dofinansowanych przedsięwzięć jest bardzo szeroki. Obejmuje projekty zagospodarowania wsi i przedsięwzięcia służące integracji lokalnych społeczności. Mogą powstawać nowe żłobki na wsi, place zabaw dla dzieci, można organizować różnorodne imprezy wiejskie. Najważniejsze jest zaangażowanie mieszkańców.

W dalszej części forum starosta Jarosław Wawrzyniak poinformował o działaniach samorządu powiatu leszczyńskiego. Najwięcej uwagi poświęcił inwestycjom drogowym, przedstawił także plany samorządu w 2018 r.

Forum sołtysów zorganizowały samorządy województwa wielkopolskiego i powiatu leszczyńskiego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

stat4u