Gmina z dotacją na rewitalizację

Gmina z dotacją na rewitalizację

herb_rydzyna

Jak czytamy na stronie rydzyna.pl  Gmina Rydzyna znalazła się na wysokim 9 miejscu listy wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego.

Czym jest rewitalizacja? Dziennik Ustaw  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) mówi, że rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Tomasz Burdzik: „Przemiany przestrzeni a społeczny wymiar miasta” określa, że istotną sprawą w trakcie realizacji programów rewitalizacji jest pozyskanie partnerów społecznych – organizacji pozarządowych realizujących działania należące do sfery społecznej procesu rewitalizacji. Partnerzy tacy poszukiwani są przez podmioty realizujące proces wśród organizacji już istniejących. W przypadku słabości takich na obszarze rewitalizowanym bądź nawet ich braku podejmowane są działania zmierzające do ich kreacji. Podejmowane środki przeznaczone na realizację działań rewitalizacyjnych nie mogą być odseparowane od użytkowników przekształcanego terenu, którzy świadomi zmian zachodzących w ich otoczeniu muszą być włączani w ciąg przemian, których celem jest nie tylko zagospodarowanie obszaru będącego polem działań, ale jak już wspomniano, aktywizacja społeczności lokalnych, dzięki której poprzez kontakt z nimi (a co za tym idzie, zdobywanie informacji nt. potrzeb) następuje poprawa jakości korzystania z przestrzeni.

Z informacji zawartej na www.wrpo.wielkopolskie.pl Gmina Rydzyna aplikowała o 47 503,35 zł na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna”. Całość przedsięwzięcie będzie finansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu Gminy Rydzyna

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Projekt budżetu Gminy Rydzyna na 2022 rok

Projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2022 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są