Handel ludźmi – zagrożenie nadal aktualne!

Handel ludźmi – zagrożenie nadal aktualne!

Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostają nią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary! Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby przestępstwo zaistniało – to mit!

Nasz niski poziom wiedzy o zagrożeniu jest tym bardziej alarmujący, że oficjalne raporty międzynarodowych instytucji, na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych, wskazują handel ludźmi jako jedno z trzech najbardziej dochodowych przestępstw popełnianych na świecie, dotyczące każdego regionu świata.

 

Handel ludźmi, zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym, to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przejmowanie osoby z zastosowaniem:

  • przemocy lub groźby bezprawnej,
  • uprowadzenia,
  • podstępu,
  • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
  • nadużycia stosunku zależności wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
  • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą,

w celu wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii, lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. W przypadku gdy ofiarą jest małoletni takie działania stanowią handel ludźmi, nawet jeśli nie użyto metod i środków wymienionych w punktach powyżej.

Brzmi obco? Nie powinno dla osób, które są choć w minimalnym stopniu świadome występowania zjawisk prostytucji i żebractwa, które możemy obserwować na ulicach miast i miasteczek, a także wzdłuż szlaków komunikacyjnych całego kraju. Przy tym, w przypadku prostytucji, handel ludźmi nie powinien być kojarzony tylko z tzw. tirówkami, lecz i domówkami, świadczącymi usługi seksualne w czterech ścianach swego lub najmowanego lokum. Dodatkowo należy pamiętać o zjawisku pracy przymusowej szczególnie zauważalnej w rolnictwie i budownictwie. Nie obce nam są także niestety nie pojedyncze przypadki wykorzystywania osób do wyłudzeń świadczeń socjalnych w krajach ościennych, zwłaszcza Niemczech, czy też zmuszanie do zaciągania zobowiązań finansowych w placówkach bankowych i parabankowych. Najbardziej wstrząsające przypadki handlu ludźmi to handel narządami i organami ludzkimi oraz dziećmi. Niestety przypadki takie choć nie częste, również są odnotowywane w Naszym kraju.

Pomocy poszkodowanym poza organami ścigania w postaci między innymi Policji, Straży Granicznej udzielają także instytucje pozarządowe:

Masz informacje o osobach, które zostały dotknięte procederem handlu ludźmi? Nie bądź obojętny! Zgłoś to pod numer 997, albo 112!

 

źródło: leszno.policja.gov.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

II RYDZYŃSKI PIKNIK ROWEROWY

Zapraszamy na II RYDZYŃSKI PIKNIK ROWEROWY Już 12 czerwca odbędzie się piknik rowerowy. Start: Rynek w Rydzynie o godzinie 11:30

Podziękowania dla wolontariuszy

W Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań wolontariuszom WOŚP. Burmistrz MiG Rydzyny Kornel Malcherek i szef sztabu Sławomir Zygner zaprosili część zaangażowanych osób.

Nowy chodnik w Robczysku

Spółka Drogtranz zakończyła budowę chodnika w Robczysku w gminie Rydzyna. Zakres prac to budowa 215 mb chodnika w Robczysku, na odcinku od skrzyżowania z drogą