KRUS. Zasiłek macierzyński dla rolniczki - zasady

KRUS. Zasiłek macierzyński dla rolniczki - zasady

Rolniczka, ktora urodziła dziecko ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, kiedy to świadczenie jej przysługuje.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Jeżeli osoba zostanie objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym po dniu urodzenia dziecka, to zasiłek będzie przysługiwał od dnia objęcia ubezpieczeniem przez okres uprawniony do jego pobierania, pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu przez cały okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Od 01.01.2016r. zasiłek taki w pierwszej kolejności przysługuje ubezpieczonej  matce dziecka. Ubezpieczony ojciec dziecka uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego w KRUS tylko wówczas, gdy prawo to nie zostanie zrealizowane przez ubezpieczoną matkę dziecka z następujących przyczyn:

– skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od urodzenia dziecka

– śmierci matki dziecka

– porzucenia dziecka przez matkę. Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego przez Urząd Gminy, na urodzone dziecko nie wyklucza prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Wypłatę zasiłku macierzyńskiego reguluje art. 35a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20.12.1990r. (DZ.U. z 2016 r poz. 277 z późn. zmian.)

Zasiłek macierzyński w KRUS nie przysługuje, jeżeli:

– co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

– dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, w przypadku osoby, która jest matką lub ojcem oraz osoby, która przysposobiła dziecko.

– jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie sprawuje lub zaprzestała sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

Porad udziela Adam Minkowski, dyrektor KRUS Poznań

 

źródło: wiescirolnicze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Trzy oferty na zakup energii elektrycznej

Pojawiły się ofert na zakup energii elektrycznej. Swoje propozycje złożyło trzech dostawców.Proponowane oferty są na zakup energii elektrycznej na lata 2021-2022. Protokół z otwarcia ofert

Przygoda z siatkówką na wyciągnięcie ręki

Patryk Ashton od niedawna mieszka w Rydzynie. Jego pasją jest siatkówka, a ponieważ wiele osób w czasach szkolnych lubiło ten sport, postanowił rozkręcić grupę chętnych

stat4u