Leszczyński OSI

Leszczyński OSI

W piątek 19 lutego 2016 roku o godz. 10.00 w leszczyńskim Ratuszu przy ul. Rynek 1, Marszałek Marek Woźniak wraz z Prezydentem Leszna, Starostą Leszczyńskim i Wicestarostą oraz Burmistrzami i Wójtami gmin Osieczna, Lipno, Święciechowa i Rydzyna
oficjalnie podpisze Mandat Terytorialny dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji „w terenie” interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele miast subregionalnych wraz z przedstawicielami otaczających je samorządów (obszary funkcjonalne).

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno , które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

W tej części Wielkopolski mechanizmem objęte zostały: Miasto Leszno (lider OSI), Powiat Leszczyński oraz gminy gmin Osieczna, Lipno, Święciechowa i Rydzyna. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI wynosi prawie 19 mln euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 16 762 486 euro , a z Europejskiego Funduszu Społecznego to 2 135 469 euro.

LOSI

www.mww.pl/leszczynski-osi-w-piatek-podpisanie-mandatu-terytorialnego

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Nie ma lipy, będą lipy

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie na zakup lip drobnolistnych. Będzie ich aż sto osiemdziesiąt. Sadzonki zostaną umieszczone w kilku częściach naszej gminy. Ponad 59 tys. zł.

Będzie bezpieczniej

Na sierpniowej sesji w Rydzynie radna Emilia Kraśner złożyła interpelacje dotyczącą ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 309. Chodzi o to, że rowerzyści jadący od Leszna

Do Spółek Wodnych trafi 2 miliony zł

Do Spółek Wodnych trafi 2 miliony zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 6 sierpnia Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą podział środków, które trafią do

stat4u