Nabór w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Nabór w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił dziesiątą edycję konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem obowiązkowym – dokumentacją, należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

lub przez platformę ePUAP

do dnia 30 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania Zgłoszenia w formie papierowej lub data wpływu w ePUAP)

załączniki do pobrania: https://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/

źródło: powiat-leszczynski.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

stat4u