Ochrona pszczół

Ochrona pszczół

WFOŚiGW w Poznaniu, 21 grudnia 2017 roku zakończył nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa wielkopolskiego w 2018 roku. Nabór adresowany był do pszczelarzy posiadających od 5 do 80 uli. Mogli oni występować do Funduszu bezpośrednio, o ile spełniali regulaminowe warunki dotyczące wymaganej formy prawnej. Natomiast osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogły występować za pośrednictwem stowarzyszeń pszczelarzy lub gmin, na terenie których posiadają pasieki.

W ramach przeprowadzonego naboru do WFOŚiGW w Poznaniu  wpłynęło 61 wniosków na całkowitą kwotę projektów przekraczających kwotę 2 mln. zł. Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”, Fundusz może dofinansowywać zaplanowane działania w formie dotacji w wysokości sięgającej maksymalnie 95% wartości przedsięwzięcia. Ostateczny poziom pomocy wynikać będzie z możliwości finansowych WFOŚiGW w Poznaniu  i zostanie ustalony po pełnej ocenie wniosków, która przebiega w dwóch etapach: spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w regulaminie naboru oraz dostępności pomocy publicznej. Każde przedsięwzięcie opisane w złożonym do WFOŚiGW w Poznaniu wniosku oceniane jest według przejrzystych i równych dla wszystkich kryteriów. Najważniejsze w planowanych przedsięwzięciach zakupy dotyczą doposażenia pasiek w ule, nabycia nowych matek i rodzin pszczelich, a także leków i wartościowych pasz do dokarmiania. Dla zdrowia pszczół niezwykle istotna jest higiena w ulu, a dla ich ochrony edukacja pszczelarzy, która daje szansę na wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Dlatego właśnie kompleksowe przedsięwzięcia, ujmujące te wszystkie aspekty, będą najwyżej oceniane przez Fundusz.

Zakończenie oceny wniosków planowane jest na pierwszą połowę lutego 2018 roku.

 

źródło: wfosgw.poznan.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

ZTL Moraczewo na WIWATOWISKU

Po długiej, długiej przerwie ZTL MORACZEWO wróciło na scenę. Kilka dni temu zaczęliśmy pierwsze próby. – Oj, nie było łatwo- zdradza instruktorka P.Maciejewska. Zespół wraz

KGW Dąbcze świętowało dwie rocznice

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbcza spotkały się w restauracji Eden, aby świętować rocznice powstania koła i stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy. Kobiety obchodziły

stat4u