Ochrona wielkopolskich pól przed zwierzyną łowną

Ochrona wielkopolskich pól przed zwierzyną łowną

Dnia 6-tego kwietnia br. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu doszło do kolejnego spotkania Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Łowczymi Okręgów Polskiego Związku Łowieckiego działających w województwie Wielkopolskim.

 

W trakcie spotkania omówiono m.in. projekt porozumienia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiego Związku Łowieckiego i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, polegający na zacieśnianiu współpracy między członkami instytucji.

 

Do końca miesiąca marca na wniosek Starostów Powiatów oraz Dyrekcji Regionalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wydzierżawiających obwody łowieckie, Wielkopolska Izba Rolnicza opiniowała wnioski Kół Łowieckich o przedłużenie ich dzierżawy na kolejne 10 lat. Po weryfikacji wszystkich obwodów łowieckich na terenie Wielkopolski, Wielkopolska Izba Rolnicza i Polski Związek Łowiecki stwierdzili, że w uchwale Sejmiku Województwa powinna nastąpić aktualizacja liczby obwodów, ze względu na zmniejszenie się jej o 8 obwodów.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza wydała opinie dla 381 obwodów, w tym wystawionych było 8 opinii negatywnych. Na podstawie wcześniejszych uzgodnień przeprowadzono konsultacje rolników, myśliwych z udziałem przedstawicieli władz Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Polskiego Związku Łowieckiego, które doprowadziły do przedłużenia dzierżaw we wszystkich obwodach łowieckich. Wielkopolska Izba Rolnicza zapoznała Łowczych Okręgowych z planowanym przyjęciem stanowiska Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie oceny współpracy rolników z Polskim Związkiem Łowieckim. Negatywna ocena współpracy została uargumentowana przez rolników następującymi uwagami:

  • koła łowieckie nie wywiązują się ze swoich zadań i obowiązków na obszarze danego obwodu łowieckiego,
  • osoby reprezentujące koła łowieckie odnoszą się arogancko do rolników (np. częste, bulwersujące utarczki słowne z poszkodowanymi rolnikami, złe traktowanie rolników z małych gospodarstw, zaognianie konfliktów na tle odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę),
  • naruszanie procedur przy szacowaniu szkód łowieckich przez myśliwych,
  • zaniżanie wycen szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, a niekiedy nawet uchylanie się od wypłaty odszkodowania,
  • wypłacanie jedynie części, np. 85% wartości zaistniałej szkody,
  • nie wywiązywanie się z planów odstrzału zwierzyny,
  • przerzucanie swoich obowiązków w zakresie ochrony plantacji przed zwierzyną na barki rolników,
  • niszczenie upraw przez pojazdy kierowane przez myśliwych nieuprawnionych do wjazdu na działki rolne podczas polowań.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolnicze przedstawił propozycję organizacji we wszystkich powiatach Wielkopolski spotkań rolników z przedstawicielami Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego. Na spotkania mieliby zostać zaproszeni także starostowie powiatów, nadleśniczy Lasów Państwowych oraz wójtowie i burmistrzowie. Spotkania będą miały za zadanie wzajemne rozpoznanie problemów na linii rolnik-myśliwy, uporządkowanie spraw w zakresie wspólnej ochrony plantacji rolniczych przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną, a także zmniejszenie konfliktów w momencie szacowania szkód.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza na bazie wcześniejszego porozumienia aktualizuje internetową bazę obwodów i kół łowieckich, z których będą mogli korzystać rolnicy i myśliwi z Wielkopolski.

Podsumowując spotkanie uczestnicy wyrazili zdanie, że mimo incydentalnych konfliktów, współpraca rolników z myśliwymi układa się w Wielkopolsce poprawnie i może stanowić wzór do naśladowania dla innych województw.

źródło: wir.org.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Czyn społeczny w Jabłonnie [VIDEO]

Po długim czasie gmina Rydzyna przejęła grunt w Jabłonnie od KOWR. Zaniedbany teren trzeba posprzątać i przygotować do dalszych prac. W tym celu mieszkańcy ze

Wamet „wyszarpał” remis w Ostrowie Wielkopolskim

Tenisiści stołowi Wametu Dąbcze zainkasowali w sobotę jedno „oczko” w rozgrywkach 2. ligi wielkopolsko-zachodniopomorskiej w grupie południowej. Po sześciu kolejkach zespół z gminy Rydzyna utrzymał

Nowy samochód już w Dąbczu [VIDEO]

O późnych godzinach nocnych przyjechał nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczego 4×4 z wyposażeniem. Koszt zakupu to milion złotych. OSP Dąbcze na ten cel uzyskała wsparcie finansowe

stat4u