Odpady po remoncie chodnika wywieźli do lasu w Robczysku

Odpady po remoncie chodnika wywieźli do lasu w Robczysku

Bulwersująca sprawa w Robczysku. Na terenie przy leśnym zostały wyrzucone odpady pobudowlane, czyli ziemia, gruz, kamienie, korzenie, itp. Mieszkańcy wsi zawiadomili nas o tym zdarzeniu. Poinformowano nas, że odpady pochodzą z budowy chodnika w Robczysku i zostały tam wywiezione przez wykonawcę robót.

Postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na ten temat. W tym celu skontaktowaliśmy się z Nadleśnictwem Karczma Borowa. Spytaliśmy, czy o tej sytuacji wiedzą i jakie zostaną podjęte kroki w celu sprzątnięcia terenu i ukarania winnych.

Poniżej umieszczamy oficjalne stanowisko Nadleśnictwa:

Problem śmieci w okolicach miejscowości Robczysko jest Nadleśnictwu znany od kilku lat. Podstawową przyczyną jest przyzwyczajenie mieszkańców do tego, że od wielu lat wywozili śmieci w różne nie przeznaczone do tego miejsca w tym do lasu.

Ze strony Nadleśnictwa Karczma Borowa prowadzone są regularne działania, które mają wyeliminować ten proceder. Straż Leśna regularnie realizuje w tamtym terenie patrole prewencyjne w wyniku czego już kilka osób zostało w ostatnim czasie ukaranych wysokimi grzywnami / mandatami. Niestety nie jest to przestrogą dla innych. Trudno wytłumaczyć czym jest to spowodowane.  Śmieci pojawiają się co jakiś czas zarówno na terenie należącym do nadleśnictwa, ale przede wszystkim ternie Gminy Rydzyna.

Ostatnie śmieci jakie zostały złożone na terenie gruntów leśnych to odpady po remoncie chodników w miejscowości Robczysko. Fakt ten jest tym bardziej bulwersujący, gdyż wykonawca z niewiadomego powodu zamiast odwieźć śmieci w odpowiednie, przeznaczone do tego miejsce postanowił je pozostawić na terenie leśnym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że miejsce to zostało wykonawcy wskazane. Na tym etapie postępowania nie możemy ujawnić kogo wskazuje wykonawca jako osobę która wskazała miejsce, gdzie należy złożyć odpady.

Prowadzone są czynności zarówno w kierunku pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, która przyczyniła się do porzucenia w lesie odpadów po przeprowadzonym remoncie jak również czynności związane z usunięciem tychże odpadów.

Nadleśnictwo Karczma Borowa zmaga się od wielu lat z licznymi przypadkami zaśmiecania. W coraz większej ilości przypadków Straży Leśnej udaje się ustalić sprawców. W takich sytuacjach sprawy niemalże za każdym razem znajdują swój finał w sądzie. Straż Leśna odstępuje od karania sprawców mandatami i kieruje wnioski o ukaranie do sądów. Daje to możliwość nie tylko surowszego oddziaływania karno – wychowawczego na sprawcy zaśmiecania, ale także pozwala to odzyskać koszty związane z posprzątaniem i utylizacją wyrzuconych śmieci gdyż wnosimy o zasądzenie tzw nawiązki – restytucję poniesionych kosztów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Projekt budżetu Gminy Rydzyna na 2022 rok

Projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2022 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są