PCPR szuka nowych rodzin zastępczych

PCPR szuka nowych rodzin zastępczych

Żadne dziecko z powiatu leszczyńskiego nie przebywa aktualnie w domu dziecka, wszystkie umieszczone są w rodzinach zastępczych. PCPR w Lesznie stale szuka nowych rodzin gotowych podjąć się opieki nad dziećmi.

W powiecie leszczyńskim pieczę nad rodzinami zastępczymi sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w ramach pomocy dla rodzin zastępczych systematycznie współpracują z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi i przedszkolnymi, asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi z gminnych ośrodków pomocy społecznej,  Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym Filia w Lesznie oraz z Ośrodkiem Interwencji  Kryzysowej w Lesznie. W sytuacjach trudnych bądź kryzysowych dzieci z rodzin zastępczych, jak również ich opiekunowie zastępczy są wspierani przez psychologów i pedagogów z PCPR lub kierowani do innych specjalistów.

W powiecie leszczyńskim aktualnie funkcjonuje 39 rodzin zastępczych (10 zawodowych, 14 spokrewnionych i 15 niezawodowych), w których przebywa 69 dzieci.

Od lat kwestią priorytetową dla władz powiatu leszczyńskiego i PCPR  w Lesznie jest umieszczanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, tj. w rodzinach zastępczych, a nie w formie instytucjonalnej, czyli w domach dziecka. Obecnie udaje się spełniać to trudne do osiągnięcia założenie i żadne dziecko z powiatu nie przebywa w domu dziecka.

Mimo dobrego zabezpieczenia potrzebujących dzieci w aktualnie funkcjonujących rodzinach zastępczych, PCPR w Lesznie cały czas czyni starania o pozyskanie nowych rodzin zastępczych. Osoby zainteresowane zaopiekowaniem się dziećmi proszone są o kontakt z pracownikami PCPR w Lesznie celem uzyskania szczegółowych informacji pod nr tel. 65 5296839.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Projekt budżetu Gminy Rydzyna na 2022 rok

Projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2022 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są