Zamknij

Od 8 września nowe zasady wypłaty ekwiwalentu dla strażaków; opublikowano nowelizację ustawy o OSP (dokument)

08:39, 10.08.2023 PAP Aktualizacja: 18:12, 10.08.2023
Skomentuj PAP PAP

Opublikowana ustawa o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in. zasad wypłacania ekwiwalentu dla strażaków OSP. Według nowych przepisów, ekwiwalent pieniężny otrzymują strażacy ratownicy oraz kandydaci na strażaka ratownika OSP, którzy przygotowują się do działań ratowniczych. Ekwiwalent nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny. W przypadku kandydata na strażaka ratownika OSP, ekwiwalent przysługuje za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. 

 

 

 

Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. Jego wysokość ustala w drodze uchwały właściwa rada gminy, nie rzadziej niż raz na 2 lata,. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

 

Znowelizowana ustawa zmienia regulacje w zakresie wypłacania odszkodowań strażakom OSP, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas działań ratowniczych lub udziału w szkoleniu, zawodach lub ćwiczeniu. Wprowadza też prawo do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań dla opiekunów dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

 

 

 

W nowych przepisach doprecyzowano też możliwości zakupu przez gminę umundurowania galowego dla strażaków OSP. 

 

 

 

„W ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym: obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie, w tym umundurowanie wyjściowe, i środki łączności oraz ich utrzymanie” – wskazano w ustawie.

 

 

 

Ustawa umożliwia gminom finansowanie dodatkowych szkoleń dla strażaków OSP, w tym szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pozwala też na zapewnienie wyżywienia strażakom ratownikom OSP podczas prowadzenia działań ratowniczych trwających co najmniej 6 godzin, a także podczas szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych trwających co najmniej 8 godzin.

 

 

 

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

 

 

 

Pełna treść ustawy do pobrania pod tekstem.

 

 

 

mr/

 

 

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%