Pod koniec listopada wejdą w życie nowe zmiany MEN. Szafki będą w każdej szkole

Pod koniec listopada wejdą w życie nowe zmiany MEN. Szafki będą w każdej szkole

W polskiej edukacji cały czas pojawiają się zmiany. Tym razem Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenie, które wejdzie w życie 28 listopada. W jego myśl każda ze szkół ma zapewnić uczniom szafki, m.in. do przechowywania podręczników. Czy skończy to czas ciężkich tornistrów?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zakłada, że niektóre opisywane zmiany mają wejść w życie zaledwie 14 dni po jego ogłoszeniu.

Szkoły mają zapewnić uczniom szafki, dzięki czemu zmniejszyć ma się niebezpieczeństwo wystąpienia chorób układu szkieletowego. Ponadto od 1 marca Dyrektorzy szkół będą zobowiązani, by uzgadniać z rodzicami oraz samorządem szkolnym długość przerw oraz organizować je w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków.

Dyrektorzy placówek będą również zobligowani do prowadzenia rejestru wyjść uczniów. Dokument ten powinien zawierać datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, a także miejsce i godzinę powrotu oraz imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów. Na liście powinny znaleźć  się podpisy opiekunów i dyrektora.

Rozporządzenie reguluje również kwestię obowiązku szkolenia z zakresu prowadzenia pierwszej pomocy.  Osoby niebędące nauczycielami są zobligowane do odbycia szkolenia w w/w. zakresie. Na organizację szkoleń placówki mają czas do 1 marca przyszłego roku.

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

stat4u