Pojazd usunięty z drogi należy odebrać z parkingu

Pojazd usunięty z drogi należy odebrać z parkingu

Kierowcy, których pojazdy zostały usunięte z dróg powiatu leszczyńskiego i umieszczone na parkingu strzeżonym, są zobowiązani do ich odbioru oraz opłacenia kosztów przewozu i potem parkowania.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych  w przypadkach, o których mowa w art. 130 a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, należy do zadań własnych powiatu. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy pozostawienie go utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pojazd został porzucony albo kierowała nim osoba nieposiadająca uprawnień, bądź nietrzeźwa. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia przez właściciela opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

W powiecie leszczyńskim w 2021 r. umowa na usunięcie pojazdu z drogi podpisana została ze spółką Ciesiółka Auto Group z Leszna, a na prowadzenie parkingu strzeżonego – ze Stacją Demontażu Pojazdów Złomujgrata.pl z Lasocic.

W 2021 r. w powiecie leszczyńskim opłata za usunięcie samochodu do 3,5 tony wynosi 522 zł, a doba na parkingu to 43 zł. Gdy opłaty te nie zostaną uregulowane wydana zostaje decyzja administracyjna o obowiązku zapłaty, a po jej uprawomocnieniu następuje egzekucja należności. Z kolei w przypadku, gdy właściciel nie odbierze pojazdu w ciągu trzech miesięcy starostwo powiatowe występuje do sądu o przepadek pojazdu na rzecz samorządu.

Na zdjęciu – pojazdy usunięte z dróg powiatowych i umieszczone na parkingu strzeżonym. 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Artyści dostaną świadczenie postojowe

Zgodnie z tarczą 6.0, prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom wykonującym umowy cywilnoprawne. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci

stat4u