Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

W terminie od 22 czerwca do 6 lipca 2018 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem tego przedsięwzięcia może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo mające siedzibę na obszarze jednej z 12 gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior: Krzemieniewa, Lipna, Osiecznej, Rydzyny, Święciechowy, Wijewa, Włoszakowic, Przemętu, Śmigla, Wolsztyna Bojanowa i Ponieca.

W ramach realizacji operacji można uzyskać wsparcie polegające na inwestycji w nowe środki trwałe, np. na zakup nowych maszyn, urządzeń lub wyposażenia, a także na roboty budowlane. Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów. Zgodnie z zapisami strategii wysokość pomocy nie może przekroczyć 100.000,00 zł i 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji.

Podstawowym i koniecznym warunkiem uzyskania pomocy jest stworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy. Utworzone miejsce pracy musi być utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

W dniach 19 i 29.06.2018 r. odbędzie się cykl warsztatów, których przedmiotem będzie stworzenie niezbędnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy – biznesplanu. Warsztaty odbędą się w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior przy Placu Kościuszki 4 w Lesznie (w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Zgłaszania udziału w warsztatach w Biurze WLGD – tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl.

Szczegółowe informacje na: www.wlgd.org.pl w zakładce: „Inicjatywa LEADER 2014-2020”.

Pracownicy Biura WLGD świadczą bezpłatne doradztwo dla beneficjentów.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

--- Reklama ---

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

--- Reklama ---

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

Nowa Wieś [VIDEO]

Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego. Liczba ludności 447. W roku 2009 na obrzeżach wsi powstała

stat4u