Powiat leszczyński szósty w kraju

Powiat leszczyński szósty w kraju

Powiat leszczyński zajął szóste miejsce w kraju w trzeciej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2019 w Polsce, opracowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. 

Ekonomiści przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Zespół badawczy Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2019 pracował pod kierunkiem prof. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi – udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem, relacją nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udziałem wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążeniem wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relacją zobowiązań do dochodów ogółem i udziałem  podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Wśród 314 powiatów ziemskich powiat leszczyński zajął szóste miejsce, wyżej od niego sklasyfikowano w kolejności powiaty: wrocławski, poznański, bielski, przemyski i bydgoski.

Jarosław Wawrzyniak, starosta leszczyński:

– To kolejne prestiżowe wyróżnienie dla powiatu leszczyńskiego, potwierdzające wieloletnią proinwestycyjną działalność samorządu. Tak wysokie miejsca w rankingach to efekt naszej wieloletniej polityki finansowej, odmiennej od większości samorządów. Polega na gromadzeniu środków z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje i dostosowywaniu zakresu planowych przedsięwzięć do możliwości naszego budżetu i unikaniu zadłużania. Każda inwestycja jest weryfikowana pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z zewnątrz, w tym także z budżetów gmin wchodzących w skład powiatu, które w miarę swych możliwości skutecznie wspierają nasz samorząd. O skuteczności takiej polityki powiatu leszczyńskiego świadczy fakt, że w latach 2014-2020 otrzymaliśmy ok. 82 mln zł wsparcia zewnętrznego (to dwa roczne budżety samorządu bez uwzględniania dotacji) oraz to, iż otrzymaliśmy wsparcie aż na 94 proc. wartości inwestycji, o które wnioskowaliśmy.  

Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów:

– Ranking to zestawienie adresowane do trzech głównych grup odbiorców. Pracowaliśmy z myślą o samorządowcach, którzy powinni wymieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Odpowiedzieliśmy na głosy przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze. Przygotowaliśmy narzędzie dla „zwykłych obywateli” – wyborców, mogących w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują ich lokalne władze.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2019

źródło: powiat-leszczynski.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Złożyli wieńce pod pomnikami

17 września 1939 nastąpiła radziecka napaść na Polskę. Być może losy wojny potoczyłyby się inaczej, gdyby w tamtą niedzielę Armia Czerwona nie wkroczyła na tereny

Robczysko okiem drona

Robczysko – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Jest

ZTL Moraczewo na WIWATOWISKU

Po długiej, długiej przerwie ZTL MORACZEWO wróciło na scenę. Kilka dni temu zaczęliśmy pierwsze próby. – Oj, nie było łatwo- zdradza instruktorka P.Maciejewska. Zespół wraz

stat4u