Prace archeologów w Moraczewie. Co zostało odkryte?

Prace archeologów w Moraczewie. Co zostało odkryte?

Archeolodzy prowadzili badania w Moraczewie, na terenie stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego pod nr 4. Jak się dowiedzieliśmy, udało im się odkryć ciekawe relikty z przeszłości, m.in. palenisko/piec, który dawniej mógł pełnić rolę wędzarni. Kto około 2000 lat temu i wcześniej zamieszkiwał osadę w okolicach Rydzyny?

Postanowiliśmy zagłębić się w temat. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami firmy ArchGeo z Leszna oraz p. Kwiatoniem. Po uzyskaniu zgody, redaktor naszego portalu spotkał się z archeologami.

Udało nam się dowiedzieć, że odkrytymi reliktami przeszłości były tzw. obiekty użytkowe typu jamy, doły posłupowe oraz najciekawsze, – nieco oddalone od pozostałych – palenisko/piec. Na podstawie stylistyki wydobytych zabytków ruchomych – czyli fragmentów ceramiki ustalono czas powstania osady. Według archeologów mamy do czynienia z tzw. Kulturą Łużycką, występującą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Jednakże, najwięcej znalezisk pochodzi z tzw. Okresu Wpływów Rzymskich ( I – IV wiek n.e.) i związana jest z dawnym osadnictwem ludności tzw. Kultury Przeworskiej. Oprócz odkryć tzw. obiektów nieruchomych oraz fragmentów naczyń znaleziono inne ciekawe przedmioty tj.: żelazny grot oszczepu, co ciekawe w „komplecie” z osełką oraz tzw. przęślik.

Badania obejmowały wschodnią krawędź stanowiska archeologicznego i trwały kilka dni. Obecnie zostały już zakończone, co oznacza, że możliwa jest dalsza eksploatacja północnej części kopalni.

Wstępne wnioski pozwalają stwierdzić, że obszar stanowiska archeologicznego Moraczewo nr 4 przedstawia tzw. dużą wartość poznawczą. Ciekawostką jest fakt, że cała dolina Rowu Polskiego jest istotnym obszarem pod kątem historycznym. Jak się dowiedzieliśmy, obszar ten już od dawnych wieków zasiedlany był przez ludzi, czego pozostałościami są liczne stanowiska archeologiczne z różnych okresów (od tzw. paleolitu schyłkowego około 10 000 lat temu do okresu późnego średniowiecza, a także nowożytnych) a pozostałości tych wydarzeń odkrywają archeolodzy.

O przeszłości tego obszaru będziemy jeszcze pisać w następnych artykułach. (kz)

1 thought on “Prace archeologów w Moraczewie. Co zostało odkryte?”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

SOSW Rydzyna rozbudowuje monitoring wizyjny

W prowadzonym przez powiat leszczyński Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie rozpoczęła się rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. W 2019 r. wykonany został pierwszy etap

Pierwsza przegrana Rycerzy

Rycerze Rydzyna rozegrali mecz z KS Kosz Pleszew na swoim terenie. Od początku spotkanie było trudne i zakończyło się dla gospodarzy porażką. Zabrakło niewiele i

Przebudowa drogi przez Kłodę z szansą na dotację

Wniosek powiatu leszczyńskiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi przez Kłodę trafił na listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego. Ostateczna decyzja należy

stat4u