Projekt budżetu powiatu na rok 2021 trafił do radnych

Projekt budżetu powiatu na rok 2021 trafił do radnych

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego opracował projekt budżetu samorządu na 2021 r. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie ok. 49,6 mln zł, z czego 8,5 mln zł przeznaczonych będzie na inwestycje.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego podczas posiedzenia w trybie zdalnym przyjął projekt budżetu na 2021 r. Przekazany Radzie Powiatu Leszczyńskiego dokument zakłada dochody w kwocie 44.822.748 zł i wydatki w kwocie 49.626.375 zł. Założony na rok przyszły deficyt budżetu – 4.803.627 zł – zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

Projekt budżetu przewiduje przeznaczenie w 2020 r. na inwestycje 8.498.200 zł, tj. 17 proc. wydatków. Najważniejsze z nich to:

1. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 750.000 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” – 3.200.000 zł (dofinansowanie z PROW 2014-2020)

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo” – 1.000.000 zł (dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID-19)

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna – Targowisko” – 1.000.000 zł (dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID-19)

5. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” – 315.200 zł (dofinansowanie z WRPO 2014-2020).

Ponadto Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ujął w projekcie budżetu m.in. przebudowę obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie celem dostosowania do przepisów przeciwpożarowych (973.000 zł), zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych  (350.000 zł), modernizację budynku starostwa przy Alejach Jana Pawła II 23 w Lesznie (460.000 zł), zakup radarów do pomiaru prędkości przy drogach powiatowych (100.000 zł), budowę chodników w Maruszewie (50.000 zł), Robczysku (25.000 zł) i na ul. Jesiennej w Długich Starych (100.000 zł).

Projektem budżetu zajmą się teraz komisje Rady Powiatu Leszczyńskiego, a uchwała budżetowa zostanie przegłosowana na grudniowej sesji.

Na zdjęciu – Zarząd Powiatu Leszczyńskiego projekt budżetu przyjął podczas posiedzenia w trybie zdalnym. Na zdjęciu – starosta Jarosław Wawrzyniak.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

SOSW Rydzyna rozbudowuje monitoring wizyjny

W prowadzonym przez powiat leszczyński Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie rozpoczęła się rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. W 2019 r. wykonany został pierwszy etap

Pierwsza przegrana Rycerzy

Rycerze Rydzyna rozegrali mecz z KS Kosz Pleszew na swoim terenie. Od początku spotkanie było trudne i zakończyło się dla gospodarzy porażką. Zabrakło niewiele i

Przebudowa drogi przez Kłodę z szansą na dotację

Wniosek powiatu leszczyńskiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi przez Kłodę trafił na listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego. Ostateczna decyzja należy

stat4u