Przebudowa drogi przez Kłodę z szansą na dotację

Przebudowa drogi przez Kłodę z szansą na dotację

Wniosek powiatu leszczyńskiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi przez Kłodę trafił na listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego. Ostateczna decyzja należy teraz do premiera.

W ogłoszonym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu naborze wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych powiat leszczyński złożył wnioski o dotację na dwie inwestycje drogowe.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że przebudowa drogi powiatowej nr 4799 P na odcinku od drogi wojewódzkiej 309 (stara „piątka”) w  Kłodzie przez tę miejscowość aż do wiaduktu z drogą ekspresową S5 znalazła się na liście zadań rekomendowanych, która zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Funduszu Dróg Samorządowych została przekazana premierowi.  

Wartość inwestycji oszacowano na 7.989.422 zł, maksymalny poziom dofinansowania z budżetu państwa to 80 proc. W przypadku przyznania dofinansowania roboty zostaną wykonane w latach 2021-2022. W ramach tej inwestycji zaplanowano przebudowę 2,3 km drogi: poszerzenie jej do sześciu metrów, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania, chodników i sześciu przystanków autobusowych (wyposażone zostaną w perony), oznakowanie przejścia dla pieszych aktywną sygnalizacją ostrzegawczą, montaż w pobliżu przedszkola radaru z tablicą informującą o prędkości pojazdu. Projekt zakłada też budowę 2,2 km drogi pieszo – rowerowej.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Artyści dostaną świadczenie postojowe

Zgodnie z tarczą 6.0, prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom wykonującym umowy cywilnoprawne. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci

stat4u