Przyjdź na Sesje Rady Miejskiej Rydzyny do zamku w Rydzynie

Przyjdź na Sesje Rady Miejskiej Rydzyny do zamku w Rydzynie

IX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad

 

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uroczyste upamiętnienie wyborów 4 czerwca 1989r.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 1. Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy.
 2. Dyskusja nad raportem o stanie gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum zaufania – druk nr 69.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok.
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2018.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok – druk nr 70,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok – druk nr 71.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok – druk nr 72,
 • zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 ze zmianami – druk nr 72,
 • uchwalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę – druk nr 73.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 04.06.2019r. o godz. 10:00

w sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

stat4u