Przyjdź na Sesję Rady Miejskiej Rydzyny

Przyjdź na Sesję Rady Miejskiej Rydzyny

Proponowany porządek obrad

Sesja: XL

 

Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej w 2017 roku, z uwzględnieniem Programu 500+.
 7. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 312,
 • zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 313,
 • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2018” – druk nr 314,
 • podziału Gminy Rydzyna na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów – druk nr 315,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2018 – druk nr 316,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 – druk nr 317,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/293/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” – druk nr 318.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 28.03.2018r. o godz. 13:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Czy zbiornik Rydzyna wyschnie? [VIDEO]

Zbiornik retencyjny w Dąbczu powstał nie jako obiekt rekreacyjny. Jego przeznaczenie było takie, żeby zgromadzić wodę, która mogłaby zalać Rydzynę. Mimo opadów, jakie miały miejsce,

Daniel Loman z Dąbcza mistrzem świata

Daniel Loman z Dąbcza zdobył tytuł mistrza świata w kulturystyce w wadze super ciężkiej. Startował w Słowenii w Brezicach. „Wygrałem kartę zawodowca federacji IBFF, jako

Nie ma lipy, będą lipy

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie na zakup lip drobnolistnych. Będzie ich aż sto osiemdziesiąt. Sadzonki zostaną umieszczone w kilku częściach naszej gminy. Ponad 59 tys. zł.

stat4u