Przyjdź na XXXIX Sesję Rady Miejskiej Rydzyny

Przyjdź na XXXIX Sesję Rady Miejskiej Rydzyny

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXIX

 

Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie, z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
 6. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody – druk nr 306,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rydzyna a Miastem Leszno dotyczącego powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno – druk nr 307,
 • określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – druk nr 308,
 • zmiany uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/212/2017, z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Rydzyna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – druk nr 309.
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2018 – druk nr 310,zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 – druk nr 311.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 28.02.2018r. o godz. 13:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

źródło: bip2-rydzyna.065.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

Nowa Wieś [VIDEO]

Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego. Liczba ludności 447. W roku 2009 na obrzeżach wsi powstała

stat4u