PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY W RYDZYNIE

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY W RYDZYNIE

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi nieodpłatną działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Rydzyna, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w szczególności do osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc.

Punkt mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9 – piętro I.

DYŻURY SPECJALISTÓW:

SPECJALISTA DS. UZALEŻNIEŃ

wtorek godz. 16:00 – 19:00

  • motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
  • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

PSYCHOLOG

wtorek godz. 14:00 – 17:00

  • pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, sytuacjach trudnych,
  • poradnictwo rodzinne, w tym w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów,
  • wsparcia psychologicznego dla osób chcących poradzić sobie z problemem uzależnienia,
  • wsparcia psychologicznego dla partnerów oraz dorosłych dzieci osób uzależnionych,
  • wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy fizycznej lub psychicznej;

KURATOR SPECJALISTA

czwartek godz. 13:30 – 15:30

  • poradnictwo i edukacja na temat zjawiska przemocy w rodzinie, praw i ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy w rodzinie,
  • poradnictwo rodzinne, w tym dotyczące postępowania przed sądem, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (ustalanie alimentów, ojcostwa, sprawowanie władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem itp.), pomoc w redagowaniu pism urzędowych i procesowych.

Prosimy o wcześniejsze osobiste lub telefoniczne ustalanie terminów konsultacji:

Sekretariat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie – tel. 65 5380-008

Specjalista ds. Uzależnień – tel. 601-250-313

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

INNI CZYTALI TEŻ...

Z POMOCĄ POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym policjanci kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i inne potrzebujące pomocy oraz schronienia w związku z obniżającą