Rolniku, możesz mieć zmniejszone dopłaty bezpośrednie!

Rolniku, możesz mieć zmniejszone dopłaty bezpośrednie!

– Brak zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin do punktu sprzedaży może skutkować zmniejszeniem dopłat bezpośrednich! – przestrzega Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Gospodarze są zobowiązani prawem do zwrotu opakowań po wykorzystanych pestycydach do sklepów i hurtowni, sprzedawcy natomiast do ich przyjęcia. System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia ich bezpłatny odbiór i zagospodarowanie na koszt producentów i importerów. O tym jak należy postąpić z opakowaniem informuje także etykieta produktu.

– Rolnicy powinni odpowiedzialnie postępować z odpadami, które powstają w gospodarstwie. Tym bardziej, że dzięki Systemowi PSOR mogą zrobić to w sposób prosty i bezpłatny oddając je do sklepów. Palenie czy też wyrzucanie opakowań do lasu podlega karze grzywny. Co więcej, jeśli w gospodarstwie zostanie przeprowadzona kontrola ARiMR, rolnikowi wnioskującemu o płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tytułu rolnictwa ekologicznego, zalesiania lub ONW, który postępuje niewłaściwie z opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz przechowuje środki ochrony roślin niezgodne z etykietą grozi kara administracyjna mogąca prowadzić do ich zmniejszenia lub nawet utraty w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności – mówi Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania opakowań są podane w etykietach stosowania środków ochrony roślin. Należy je przechowywać: w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Ponadto zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po pestycydach do innych celów. Niewykorzystany preparat trzeba przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. – Opróżnione i trzykrotnie przepłukane opakowania po środku trzeba zwrócić do dowolnego punktu prowadzącego sprzedaż środków ochrony roślin – zaznacza PSOR.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, dotyczącym właściwego postępowania z opakowaniami po zużytych ŚOR, PSOR przygotował formularz „zwrotu/odbioru odpadu”. Wystarczy go wydrukować, a następnie przedstawić do podpisu w sklepie, u sprzedawcy środków ochrony roślin, przy okazji zwrotu opakowań.

Kontrola ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadza kontrole w zakresie wzajemnej zgodności, w ramach których sprawdza, oprócz utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, przestrzeganie przez rolników określonych w przepisach krajowych wymogów wzajemnej zgodności dotyczących m. in. środowiska, zmiany klimatu; zdrowia publicznego, zdrowia roślin.

Za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin i niewłaściwego postępowania z opakowaniami po nich, w przypadku stwierdzenia niezgodności po raz pierwszy jest stosowane zmniejszenie naliczonej płatności o 1, 3 lub 5% w zależności od wagi stwierdzonych naruszeń. W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności, obniżka wynosi 15%, a w przypadku celowej niezgodności od 20% do 100% przypomina PSOR.

Źródło:PSOR

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Szansa na dofinansowanie z FDS

Napłynęła dobra informacja dla Gminy Rydzyna. Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że wniosek na przebudowę ulic: Łopuszańskiego i Czarnieckiego w Rydzynie ma szansę na dofinansowanie z

REAGUJ NA HEJT W INTERNECIE!

Rodzicu! Czy zastanawiałeś się nad tym czym jest hejt? Zastanawiałeś się czy Twoje dziecko nie jest ofiarą, bądź sprawcą hejtu? Czy rozmawiałeś z nim o

Trzy oferty na zakup energii elektrycznej

Pojawiły się ofert na zakup energii elektrycznej. Swoje propozycje złożyło trzech dostawców.Proponowane oferty są na zakup energii elektrycznej na lata 2021-2022. Protokół z otwarcia ofert

stat4u