Roman Skiba składa rezygnację, oglądaj sesję RM Rydzyny

Roman Skiba składa rezygnację, oglądaj sesję RM Rydzyny

14 września o godzinie 15:00 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny.

Podczas której Roman Skiba złoży rezygnację z pełnionej funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny. Jeśli radni przyjmą rezygnację przewodniczącego to w kolejnych punktach odbędą się wybory nowego szefa radny.

Zgodnie z oświadczeniem powodem rezygnacji są ograniczenia czasowe związane z życiem prywatnym oraz zawodowym.

Podczas sesji zostanie podjętych wiele uchwał w tym uchwała budżetowa.

Rada Miejska Rydzyny – Transmisje z obrad Rady

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021r.
g. 15.00 – SALA RYDZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
związanych z wykonaniem uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 257,
b) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata – druk nr 258,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie przy ulicach: Wolności, J. Poniatowskiego, S. Leszczyńskiego i Al. J. Sułkowskiego – druk nr 259,
d) uregulowania i wyznaczenie zasięgu ulic WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, BOLESŁAWA CHROBREGO, JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, MIESZKA I, położonych w obrębie Miasta Rydzyna – druk nr 260,
e) zmiany Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rydzyna, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe – druk nr 261,
f) nadania nazwy „ULICA ALOJZEGO MROZKA” drodze położonej w obrębie wsi KACZKOWO – druk nr 262,
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 263,
h) zmiany uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021-2036 ze zm. – druk nr 264,
i) przyjęcia przez Radę Miejską Rydzyny stanowiska w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym – druk nr 265,
j) nadania nazwy „ULICA LETNIA” drodze położonej w obrębie wsi MORACZEWO – druk nr 266,
k) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 267.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie zasad głosowania i wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
d) prezentacja kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania tajnego,
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór – druk nr 268.
8. Przyjęcie interpelacji radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
10. Zapytania i wolne głosy.
11. Zakończenie obrad Sesji.

Pliki do pobrania:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Imprezowy weekend w Dąbczu

W najbliższy piątek Burmistrz MiG Rydzyna, sołtys Dąbcza wraz z radą sołecką oraz OSP Dąbcze zapraszają na kino plenerowe. 10 września o 20.00 obok remizy

2. liga mężczyzn: W sobotę premierowy mecz z Poznaniem

W najbliższą sobotę zainaugurowane zostaną rozgrywki 2. ligi mężczyzn w strefie wielkopolsko-zachodniopomorskiej. Wamet Dąbcze w premierowej kolejce grupy południowej podejmie we własnej hali KR-S fairplayce