Ruszył nabór wniosków o wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Ruszył nabór wniosków o wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiat Leszczyński kontynuuje w tym roku pilotażowy program „Aktywny Samorząd”,  finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach od 1 marca br. o wsparcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby z niepełnosprawnością od 1 marca br. mogą elektronicznie składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II. Darmowy System Obsługi Wsparcia Finansowego SOW (www.sow.pfron.org.pl ), za którego pośrednictwem można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jedyne, co jest potrzebne to:

– dostęp do Internetu,

– aktywne konto w Systemie SOW,

– posiadanie Profilu Zaufanego, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków

Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Więcej szczegółowych informacji można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

Terminy składania wniosków:

a)  Moduł I    – od 01.03. do 31.08.2020 r.

b)  Moduł II  – od 01.03. do 31.03.2020 r. – semestr letni 2019/2020

–  do 10.10.2020 r.  – semestr zimowy 2020/2021

 

W 2020 r. realizowane będą następujące formy wsparcia:

1.  Moduł I:

a.  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

•    Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

•    Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

•    Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

•    Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

b.  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

•    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

•    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

•    Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

•    Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

•    Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

c.  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

•   Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

•   Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

•   Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

•   Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości

•    Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

d.  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

2.  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Szczegóły dotyczące realizacji programu są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl zakładka „Aktywny samorząd”.

Wnioski do pobrania

Więcej informacji w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, pl. Kościuszki 4 b, pok. nr 5 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00), tel. kontaktowy 65 529 68 31.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

stat4u