Sesja absolutoryjna powiatu leszczyńskiego już w poniedziałek

Sesja absolutoryjna powiatu leszczyńskiego już w poniedziałek

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na poniedziałek 14 maja br.  XLII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie na pl. Kościuszki.

Proponowany przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej , i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Leszczyńskiego za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2017 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2017 rok.

10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Leszczyńskiego za 2017 rok.

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego skierowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

12. Przedstawianie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2017 rok. (DRUK NR 292)

14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zakończenie obrad.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Projekt budżetu Gminy Rydzyna na 2022 rok

Projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2022 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są