Sesja ZMW i KW w Nowej Wsi

Sesja ZMW i KW w Nowej Wsi

Na sali wiejskiej w Nowej Wsi odbyła się XVII Sesja Zgromadzenia ZMW i KW. Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad zgromadzenia sprawozdanie z działalności zarządu oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2019 przedstawi przewodniczący zarządu związku Marek Lorych. Natomiast przewodniczący komisji rewizyjnej Wojciech Antoniak reprezentujący gminę Rydzyna złożył wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla zarządu związku za wykonanie budżetu za rok 2019. Przedstawił również opinie regionalnej izby obrachunkowej na temat zgodności z prawem wniosku komisji rewizyjnej. Zarząd związku uzyskał jednogłośnie absolutorium.

Całość obrad oraz można obejrzeć w nagraniu poniżej.

video: ZMW i KW

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

Nowa Wieś [VIDEO]

Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego. Liczba ludności 447. W roku 2009 na obrzeżach wsi powstała

stat4u