Śmieci w Rowie Rydzyńskim - mamy odpowiedź

Śmieci w Rowie Rydzyńskim - mamy odpowiedź

Niedawno poruszyliśmy temat śmieci w Rowie Polskim i Rowie Rydzyńskim. Udało nam się uzyskać odpowiedź Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

„Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu nie jest gospodarstwem domowym, a jego działalność nie wytwarza odpadów.
Przedmiotowe odpady komunalne, tj. butelki i puszki zostały najprawdopodobniej porzucone przez mieszkańców, a teren na którym się znajdują, jest ogólnodostępny.
W związku z powyższym informuję, że usuwanie odpadów komunalnych leży po stronie odpowiednich służb komunalnych, które są odpowiedzialne za utrzymanie porządku w mieście.”

Tymczasem na podstawie artykułu trzeciego ust. 19 w rozdziale II działu I, znajdującym się w  ustawie o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 tj. z dnia  2016. 12. 09), to ZMiUW powinien posprzątać teren. Poniżej fragment ustawy, regulujący kwestię posiadania odpadów:

Art. 3. [Słowniczek ustawowy]
19) posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w
posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest
posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. (Dz.U. 2016 poz. 1987).
Informację wysłaliśmy również oddziałowi leszczyńskiemu ZMIUW , po uzyskaniu odpowiedzi, poinformujemy państwa, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.

1 thought on “Śmieci w Rowie Rydzyńskim – mamy odpowiedź”

  1. a kto odpowiada za śmieci w Kłodzie kto powinien posprzątać właściciel nie reaguje nie może być ukarany ? to już trwa od jakiegoś czasu i nikt nie reaguje

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Trzy oferty na zakup energii elektrycznej

Pojawiły się ofert na zakup energii elektrycznej. Swoje propozycje złożyło trzech dostawców.Proponowane oferty są na zakup energii elektrycznej na lata 2021-2022. Protokół z otwarcia ofert

Przygoda z siatkówką na wyciągnięcie ręki

Patryk Ashton od niedawna mieszka w Rydzynie. Jego pasją jest siatkówka, a ponieważ wiele osób w czasach szkolnych lubiło ten sport, postanowił rozkręcić grupę chętnych

stat4u