Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy szuka nadzoru inwestorskiego

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy szuka nadzoru inwestorskiego

Pełno-branżowy nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów ppoż. – przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego”

Zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE

 Nr sprawy: SOSW-271-4/2/2018

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, na:

Pełno-branżowy nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów ppoż. – przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego”

Zadanie I – Przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych.

Zadanie nr II – Budowa instalacji zewnętrznej wodociągowej i elektrycznej oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego.

opis zamówienia

 Termin składania ofert:    09.03.2018r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Forma składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, pokój nr 1 (Sekretariat).

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie: www.soswrydzyna.com

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.

Wicedyrektor SOSW

Joanna Winiarska

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
Załącznik nr 1 – Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych
przy zabytku;

– Załącznik nr 2 – Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań
archeologicznych;

– Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy;
– Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 PZP;
– Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

 

źródło: soswrydzyna.com

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

stat4u