Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Dzień Niepodległości należy do najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach Polska odzyskała autonomię. 

Warto jednak pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Łatwo ją utracić, czego należy mieć świadomość, by o nią dbać. Wśród przyczyn, które doprowadziły do upadku I Rzeczypospolitej tkwiły nie tylko siły zewnętrzne, czy interesy państw zaborczych. M. Bobrzyński ośmielił się nawet wydać tezę, że: „nie granica i nie sąsiedzi, tylko nieład wewnętrzny przyprawił nas o utratę politycznego bytu”. Choć dyskusja na temat głównych przyczyn rozbiorów budziła wiele emocji i sprzecznych opinii, należy pamiętać, że był to proces długotrwały. Odegrały w nim rolę zarówno czynniki wewnętrzne i niemoc naszego kraju, jak i zewnętrzne w postaci obcych państw, podtrzymujących ten bezwład w Polsce. Próba wprowadzenia reform i działania zmierzające do poprawy ustroju oraz do wyrwania się z rosyjskiej kurateli zostały stłumione. Rzeczypospolita Obojga Narodów została podzielona przez trzy ościenne mocarstwa i pozbawiona bytu państwowego. Duch w narodzie jednak nie zginął,  a wiara w odzyskanie wolności tliła się w sercach jej mieszkańców, mimo że w konwencji petersburskiej z 26 stycznia 1797 r. zaborcy obiecywali nigdy nie dopuścić do wskrzeszenia Polski. 

Historia pokazała, jak bardzo się mylili.

Kiedy wybuchła I wojna światowa, państwa, które dokonały rozbiorów Polski zaczęły walczyć przeciw sobie, co na nowo obudziło nadzieję na odzyskanie wolności. I wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. Właśnie dzięki tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju, marzenie o wolności weszło w rzeczywistość.

Oczywiście, data 11 listopada jest umowna.  Tego dnia został zawarty rozejm w Compiegne, który zakończył I wojnę światową i wskazał na ostateczną klęskę Niemiec. Nastrój podsycił przyjazd Pilsudskiego do Warszawy i przekazanie mu władzy wojskowej.

Swieto Niepodległości zostało uchwalone w 1937 roku, a następnie zniesione 22 lipca 1945 roku. Przywrócono je dopiero w okresie transformacji systemowej w 1989 roku. 

Jest to dzień wolny od pracy i choć w tym roku obchody nie mogą być huczne, warto wywiesić flagę i wspomnieć drogę do odzyskania autonomii. 

Bibliografia:

T. Cegielski, Ł. Kądziela Rozbiory Polski 1772-1793-1795, Warszawa 1990

Z. Zielińska Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej  w serii: ”Dzieje narodu i państwa polskiego”, Warszawa 1986

F. Leśniak, K. Kardczak Wielka Historia Polski tom 5, Kraków 1998

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

II RYDZYŃSKI PIKNIK ROWEROWY

Zapraszamy na II RYDZYŃSKI PIKNIK ROWEROWY Już 12 czerwca odbędzie się piknik rowerowy. Start: Rynek w Rydzynie o godzinie 11:30

Podziękowania dla wolontariuszy

W Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań wolontariuszom WOŚP. Burmistrz MiG Rydzyny Kornel Malcherek i szef sztabu Sławomir Zygner zaprosili część zaangażowanych osób.

Nowy chodnik w Robczysku

Spółka Drogtranz zakończyła budowę chodnika w Robczysku w gminie Rydzyna. Zakres prac to budowa 215 mb chodnika w Robczysku, na odcinku od skrzyżowania z drogą