Sześciolatki nie muszą iść we wrześniu do szkoły. Istotne zmiany w oświacie,

Sześciolatki nie muszą iść we wrześniu do szkoły. Istotne zmiany w oświacie,

Sejm zniósł obowiązek szkolny dla sześciolatków i przedszkolny dla pięciolatków. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przyniosło istotne zmiany, które są szczególnie istotne dla rodziców dzieci w tym wieku. Do szkół obowiązkowo muszą udać się dzieci siedmioletnie po wcześniejszym przygotowaniu przedszkolnym.

– Ta nowelizacja porządkuje bałagan i wycofuje pseudoreformę – powiedziała przed głosowaniem Marzena Michalik, jedna z autorek projektu. Za przyjęciem ustawy głosowało 269 posłów (PiS, większość Kukiz’15), 156 było przeciw (PO i Nowoczesna), 17 wstrzymało się od głosu (15 z PSL). Nowelizacja następnie trafi do Senatu.

Co zmieni się w praktyce?

Sześciolatki nie muszą iść do szkoły, ale z co z dziećmi, które w 2015 roku rozpoczęły edukację. Powstaje pusty rocznik, który trzeba jakoś wypełnić. Pojawiła się propozycja, by dzieci – po wypełnieniu odpowiedniego wniosku przez rodziców – dublowały pierwszą klasą. Rodzice mają też wybór, co do wysyłania sześciolatków do szkoły. Jeśli ich pociechy przejdą roczne przygotowanie przedszkolne albo dostaną pozytywną opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Został także zniesiony obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. Czego możemy oczekiwać w zamian? Od tego roku będzie obowiązywać prawo do wychowania przedszkolnego dla pięciolatków. Także czterolatki mają zachowane powyższe prawo, co gwarantuje, że samorządy muszą zapewnić.

Trzyletnie dzieci prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają od 1 września 2017 roku.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w nadzorze pedagogicznym. Na ich podstawie to Minister Edukacji Narodowej otrzyma prawo do powoływania i odwoływania kuratorów oraz wicekuratorów oświaty. Obecnie odpowiedzialni za to są wojewodowie – za zgodą ministra edukacji. Wyłonienie kuratora będzie odbywać się na mocy konkursu, ogłoszonego przez wojewodę.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca siedmioletni staż pracy. W ciągu czternastu dni od wejścia w życie nowelizacji wojewodowie mają ogłosić konkursy na kuratorów. Osoby, aktualnie piastujące to stanowisko, będą zajmowały je nie dłużej przez trzy miesiące.

Kuratorzy otrzymają także prawo weta w sprawie decyzji samorządów, dotyczących likwidacji szkoły. Do tej pory ich zdanie nie było wiążące w takich przypadkach.

Nowy rok zapowiada rewolucję w oświacie. Czy zmiany okażą się pozytywne dla uczniów? Zobaczymy. Z jednej strony dzieci mają szansę na dłuższe dzieciństwo. Z drugiej niepokoi sytuacja „pustego rocznika” i kwestia powtarzania klasy przez siedmiolatków. Mimo że decyzja należeć będzie do rodziców, ich pociechy mogą odbierać to jako porażkę, co z kolei może wpłynąć na ich dalszą ścieżkę edukacyjną.

Przywrócenie rodzicom prawa wyboru zapowiedziała premier Beata Szydło w swoim sejmowym expose. Powrót do obowiązku szkolnego od siódmego roku życia był jednym z haseł wyborczych kampanii wyborczej PiS.

Źródło: www.pap.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...