Szukam domu

Szukam domu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie rozpoczęło nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej. Zakwalifikowane osoby przejdą od września specjalistyczne 65-godzinne szkolenie.

PCPR przeprowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępczej według Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne.

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą.

Przed przystąpieniem do szkolenia kandydaci muszą skompletować dokumenty, m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz opinię z zakładu pracy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej od lekarza rodzinnego, zaświadczenie lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego i zaświadczenie o niekaralności.

Decyzję o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje, na podstawie opinii psychologa oraz analizy narzędzi kwalifikacyjnych, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

PCPR planuje rozpoczęcie szkolenia we wrześniu 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Zespół ds. Pieczy Zastępczej: Pl. Kościuszki 4 B, tel. 65 525 69 68, 65 529 68 39.

źródło: http://www.powiat-leszczynski.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...