Konkurs dla organizacji pozarządowych w Rydzynie

Konkurs dla organizacji pozarządowych w 2019r. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok, w zakresie kultury fizycznej i sportu.   Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 …

Konkurs dla organizacji pozarządowych w Rydzynie Read More »