droga

Śmieci przy drodze

Kolejne „ciekawe” znaleziska mamy przy drodze miedzy Kaczkowem a Jabłonną.  Niestety nie mamy na myśli odkryć archeologicznych. Znaleziono za to m.in. kineskop od telewizora czy opakowanie po pizzy.  

Jabłonna. Będzie nowa droga

Wkrótce Jabłonna będzie mogła cieszyć się nową drogą. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 roku. Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Gmina …

Jabłonna. Będzie nowa droga Read More »

Przebudowa drogi w Dąbczu. Otwarto oferty

Otwarto oferty na przebudowę drogi w miejscowości Dąbcze na działce nr 5442/1 w kierunku bloków. Okazało się, że tylko jedna firma zaproponowała swój projekt. W budżecie gminy zabezpieczono na tę inwestycję 199.000,00 zł. brutto. Ofertę złożyło PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud z Kąkolewa na kwotę 190.178,23. Zamówienie ma zostać wykonane 30.11.2018r.

Wyjaśnień ciąg dalszy

Po opublikowaniu stanowiska  UMiG Rydzyna oraz komentarzu redakcji w sprawie drogi na Tworzanki zadzwonił do nas radny Piotr Patek i wyjaśnił, że celem było pokazanie faktycznego stanu drogi w dniu, w którym kręcono materiał. Poniżej przedstawiamy artykuł i jednocześnie uważamy dyskusję za zakończoną. Droga na Tworzanki. Odpowiedź Gminy oraz komentarz redakcji.

stat4u