Gnojówki, gnojowice i obornik. Od dziś można je wywozić na pola

Minął już zimowy zakaz stosowania nawozów naturalnych: gnojówki, gnojowicy i obornika. Od dziś można je wywozić na pola. Nawozy naturalne w postaci płynnej lub stałej można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada.  Wyjątek stanowią uprawy pod osłonami, gdzie takie nawozy możemy stosować cały rok (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033). Nie dotyczy …

Gnojówki, gnojowice i obornik. Od dziś można je wywozić na pola Read More »