Pompowali w Jabłonnie

Strażacy z Jabłonny zostali nominowani przez OSP Czernina w szczytnym celu. Wykonali 10 pompek i nominowali OSP Kaczkowo , OSP Nowa Wieś oraz prezesa gminnego straży Kornela Malcherka z komendantem Damianem Gorwą.