Opakowania typu Tetrapack – do żółtego

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi typu Tetrapack, prezentujemy stanowisko KZGRL. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,  umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, …

Opakowania typu Tetrapack – do żółtego Read More »