Jana z Czerniny poczeka na przebudowę.

Ulica Jana z Czerniny musi, niestety, poczekać na planowaną przebudowę. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.  Dlaczego?