Praca Michaliny Szlachetki sprzedana za 1.500,- zł

Nagrodzone prace w radiowym konkursie plastycznym „choinki jedynki” zostały wystawione na  internetową licytację prac. Praca Michaliny Szlachetki została sprzedana za kwotę 1.500,- zł natomiast praca Agnieszki Stachowiak za kwotę 500,-zł. W aukcji charytatywnej w RATUSZU STAROMIEJSKIM W TORUNIU. Do licytacji na cele charytatywne znalazła się praca Olgi Szwarczyńskiej „Martwa natura” . foto: rok Rydzyna