Ostatnia Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w tej kadencji

Proponowany porządek obrad Sesja: XLVI   Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Otwarcie obrad Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. …

Ostatnia Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w tej kadencji Read More »