W budowanym przedszkolu wmurowali kapsułę czasu

W budowanym przedszkolu  wmurowano dzisiaj kapsułę czasu, umieszczono w niej list do przyszłych pokoleń, ostatnie numery miesięcznika „Rydzyna tu i teraz”, dane demograficzne na dzień 4 września 2017, listy składu sołectw i Rady Miejskiej oraz zdjęcia i pamiątki.