Radny Skrzypczak rezygnuje z pracy w komisji

Radny Bonifacy Skrzypczak zrezygnował z pracy w Komisji Oświaty Rady Miejskiej Rydzyny. Jednocześnie złożył wolę pracy w komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej Rydzyny. Jego zmianę musieli przegłosować na sesji radni, którzy jednogłośnie zaakceptowali zmiany w składach komisji.