Konsultacje w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi

Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania …

Konsultacje w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi Read More »