Żłobki będą kontrolowane

Żłobki, kluby dziecięce oraz opiekunowie dzienni będą kontrolowani przynajmniej raz w roku przez UMiG w Rydzynie a jeśli sytuacja tego będzie wymagała to więcej razy. Będzie kontrola warunków i jakości opieki sprawowanych na terenie gminy Rydzyna. Pierwsza kontrola zostanie przeprowadzona w okresie trzech miesięcy od wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.