kosciuszki

Zmiana organizacji ruchu na ul. Kościuszki

Od 19.04.2018 zmieniło się oznakowanie skrzyżowania ul.Tadeusza Kościuszki z ul. Przemysłową. Dotychczasowe oznakowanie dezorientowało kierujących. Obecnie wjazd z ul.Kościuszki w ul. Przemysłową, jak i wyjazd              z ul. Przemysłowej w ul. Kościuszki jest drogą z pierwszeństwem przejazdu.  

Rondo otrzyma imię ks. Stanisława Pioterka

Rondo, znajdujące się przy zbiegu ulic Kurpińskiego, Kościuszki i Poniatowskiego, otrzyma swoją nazwę – ks. Stanisława Pioterka. Kanonik przez wiele lat pełnił funkcję rydzyńskiego proboszcza i został zapamiętany jako człowiek zasłużony dla lokalnej społeczności. Uroczystość nadania rondu nazwy odbędzie się w przyszłą niedzielę po mszy o 11.30. Podczas wydarzenia zostanie odczytana treść uchwały.

stat4u