Zniszczona kostka na ul.Ferrariego

Mieszkańcy ulicy Ferrariego niezbyt długo nacieszyli nową kostką. Została ona zabrudzona, prawdopodobnie substancją ropopochodną, i nie odwracalnie zniszczona.  Plama ciągnie się od połowy nowej drogi aż do ronda i dalej w kierunku Dąbcza. Kostka na tej ulicy jest nowa. Jest to pierwszy etap przebudowy ulicy Ferrariego.