Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwoli na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Od 20 września 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń …

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Read More »