Kwalifikacje wojskowe

Osoby podlegający kwalifikacji wojskowej mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terenie Miasta i Gminy Rydzyna otrzymają imienne wezwanie od Burmistrza Miasta i  Gminy do stawienia się na w/w kwalifikację w dniach 8, 9 i 10 marca 2017r. o godz. 7.30 w budynku socjalnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji …

Kwalifikacje wojskowe Read More »