Uchylenie restrykcyjnych środków bioasekuracji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Projekt zmienia warunki, jakie zostały ustalone w grudniu.