Ścieki i nawozy zanieczyściły Rów Polski

Leszczyński oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu sprawdził stan wody w Rowie Polskim. Pobrane próbki wykazały, że w wodzie przekroczona została zawartość biogenów przy jednoczesnym braku tlenu. Co to oznacza w praktyce? Woda została zanieczyszczona ściekami komunalnymi. „Przyczyną pogorszenia się stanu jakości wód mogły być zarówno zrzuty ścieków z lokalnych oczyszczalni, jak i zdarzenia …

Ścieki i nawozy zanieczyściły Rów Polski Read More »